Jakie ubezpieczenie na życie wybrać?

Czym jest doubezpieczenie w ubezpieczeniu na życie?

Sumę ubezpieczenia na życie wybiera ubezpieczony przy wyborze TU i odpowiedniej oferty. Maksymalna suma ubezpieczenia stanowi odszkodowanie na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej – wtedy świadczenie pieniężne dostaje osoba uposażona, a jeśli nie została ona określona, pieniądze otrzyma członek rodziny lub kilka osób, między których kwota zostanie podzielona. Przy ubezpieczeniu NNW klient TU powinien otrzymać tabelę, z której będzie wynikało, jakie kwoty odszkodowań przysługują za poszczególne kwoty osobowe. Czy po wypłacie takiego odszkodowania, np. za utratę kończyny w wyniku wypadku, suma ubezpieczenia ulega odpowiedniemu pomniejszeniu?

Tak –...

Jak szukać opinii o ubezpieczeniach w Internecie?

Internet jest kopalnią informacji o ubezpieczeniach – niestety nie można w pełni mu ufać. Na forach internetowych roi się od wpisów, w których ubezpieczyciele są nazywani oszustami i różnymi innymi negatywnymi określeniami. Niestety ci forumowicze zupełnie nie biorą pod uwagę tego, że zaistniałe sytuacje wynikają głównie z nieodpowiedzialności i nieświadomości osoby ubezpieczonej – ale o tym w Internecie już nie przeczytamy. Jak szukać rzetelnych opinii o ubezpieczeniach na życie w Internecie?

Autor artyk...

Kiedy można zrezygnować z ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie na życie najkorzystniej jest kupić, kiedy jest się jeszcze osobą młodą, nie chorującą przewlekle, nie mającą za sobą poważnych zachorowań – podeszły wiek, historia chorób i obecny stan zdrowia wpływają na ryzyko ubezpieczeniowe, a ono na podwyższenie ceny ubezpieczenia. Młodzi ludzie nie chcą kupować bezterminowych ubezpieczeń na życie, ponieważ nie chcą się tak szybko wiązać z towarzystwem ubezpieczeniowym. A przecież umowa ubezpieczenia nie jest czymś, czego już nigdy nie można zmienić. Kiedy można zrezygnować z polisy na życie?

Osoba...

Ubezpieczenie na życie terminowe i bezterminowe – porównanie

Ubezpieczenia na życie różnią się od siebie m.in. długością trwania. Można wybierać między polisami terminowymi oraz bezterminowymi (dożywotnimi). Z okresem ważności ubezpieczenia wiąże się jego cena. W przypadku polisy bezterminowej ryzyko ubezpieczeniowe będzie dla towarzystwa wyższe, dlatego też ubezpieczenie dożywotnie będzie charakteryzowało się wyższą składką. Co trzeba wiedzieć o tych dwóch rodzajach ubezpieczeń?