Czy możliwy jest wybór ubezpieczenia na życie bez ankiety medycznej? | Jakie ubezpieczenie na życie wybrać?

Czy możliwy jest wybór ubezpieczenia na życie bez ankiety medycznej?

Ankieta medyczna, którą zwykle wypełniają klienci przed zawarciem umowy ubezpieczenia z danym towarzystwem, ma na celu określenie stanu zdrowia danej osoby, poznanie jej historii chorób i chorób w rodzinie oraz innych okoliczności, które mogłyby wpłynąć na kalkulację ryzyka ubezpieczeniowego. Jeżeli z wypełnionej ankiety wynika, że ktoś może poważnie zachorować, ubezpieczyciel może zlecić dodatkowe badania medyczne na swój koszt. Wysokie ryzyko wypłaty odszkodowania oznacza zwyżkę dla klienta. Wysokim ryzykiem są objęci przede wszystkim osoby starsze. Jak uniknąć zwyżek? Ubezpieczenie na życie bez ankiety medycznej – czy to możliwe?

Pytania w ankiecie medycznej mogą dotyczyć:

  • diagnostyki chorób,
  • przyczyn konsultacji lekarskich z przyczyn innych niż krótkotrwałe schorzenia,
  • zwolnień lekarskich z pracy,
  • chorób w rodzinie,
  • hobby,
  • nałogów,
  • zawodu,
  • przebytych operacji,
  • badań specjalistycznych.

Ubezpieczyciel zapewnia sobie również prawo do poszukiwań informacji na temat zdrowia osoby ubezpieczonej bez jej zgody. Taka klauzula istnieje po to, aby ubezpieczyciel miał prawo sprawdzić wiarygodność podanych danych. Jeśli klient celowo zatai pewne informacje, ubezpieczyciel będzie mógł po szkodzie nie wypłacić odszkodowania lub w momencie wykrycia zatajenia zerwać umowę. Dlatego też na końcu ankiet istnieje klauzula do podpisania, która mówi o tym, że wypełniający nie ukrył żadnych faktów.

Duża liczba przebytych chorób, podeszły wiek, choroba przewlekła, ilość chorób w rodzinie czy niebezpieczny zawód mogą stanowić powód do zwyżki. Aby jej uniknąć, można ubezpieczyć się bez wypełniania ankiety i robienia ewentualnych badań. Wtedy na rynku ubezpieczeń trzeba odnaleźć ubezpieczenia bezterminowe direct. Ci ubezpieczyciele przyjmują wnioski wszystkich osób, które nie ukończyły jeszcze 85. roku życia.

Minusy takich polis? Chociażby to, że niska składka wiąże się z niższymi odszkodowaniami i niską sumą ubezpieczenia, która zostałaby wypłacona rodzinie po śmierci osoby ubezpieczonej. Podstawową umowę można rozszerzyć oczywiście o dodatkowe świadczenia, jak w przypadku pozostałych indywidualnych ubezpieczeń na życie.