Czym jest doubezpieczenie w ubezpieczeniu na życie? | Jakie ubezpieczenie na życie wybrać?

Czym jest doubezpieczenie w ubezpieczeniu na życie?

Sumę ubezpieczenia na życie wybiera ubezpieczony przy wyborze TU i odpowiedniej oferty. Maksymalna suma ubezpieczenia stanowi odszkodowanie na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej – wtedy świadczenie pieniężne dostaje osoba uposażona, a jeśli nie została ona określona, pieniądze otrzyma członek rodziny lub kilka osób, między których kwota zostanie podzielona. Przy ubezpieczeniu NNW klient TU powinien otrzymać tabelę, z której będzie wynikało, jakie kwoty odszkodowań przysługują za poszczególne kwoty osobowe. Czy po wypłacie takiego odszkodowania, np. za utratę kończyny w wyniku wypadku, suma ubezpieczenia ulega odpowiedniemu pomniejszeniu?

Tak – suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie. Wtedy osoba uposażona po śmierci osoby ubezpieczonej nie dostanie maksymalnego limitu odszkodowania, czyli całkowitej sumy ubezpieczenia. Kwota będzie odpowiednio mniejsza, chyba że klient TU zdecyduje się na doubezpieczenie, które może być wprowadzone w dowolny modelu ubezpieczenia, które są wymienione np. tutaj: http://najtanszeubezpieczenienazycie.pl/w-jaki-sposob-chroni-nas-ubezpieczenie-na-zycie/.

Czym jest doubezpieczenie?

Doubezpieczenie to zapłata dodatkowej składki, która umożliwia przywrócenie pierwotnej sumy ubezpieczenia – zanim pierwsze odszkodowanie zostało wypłacone. Czemu warto zainteresować się doubezpieczeniem? Bo może się okazać, że opłaca się zapłacenie dodatkowej składki, aby później móc liczyć na wyższą sumę odszkodowania, która starczy na niespodziewane, dodatkowe wydatki.