Kiedy można zrezygnować z ubezpieczenia na życie? | Jakie ubezpieczenie na życie wybrać?

Kiedy można zrezygnować z ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie na życie najkorzystniej jest kupić, kiedy jest się jeszcze osobą młodą, nie chorującą przewlekle, nie mającą za sobą poważnych zachorowań – podeszły wiek, historia chorób i obecny stan zdrowia wpływają na ryzyko ubezpieczeniowe, a ono na podwyższenie ceny ubezpieczenia. Młodzi ludzie nie chcą kupować bezterminowych ubezpieczeń na życie, ponieważ nie chcą się tak szybko wiązać z towarzystwem ubezpieczeniowym. A przecież umowa ubezpieczenia nie jest czymś, czego już nigdy nie można zmienić. Kiedy można zrezygnować z polisy na życie?

Osoba ubezpieczona może wypowiedzieć umowę w każdym momencie jej trwania – muszą zostać zachowane terminy, które są zapisane w OWU – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż pół roku, ubezpieczony ma 30 dni na odstąpienie od umowy, jeśli jest przedsiębiorcą – ma na odstąpienie 7 dni. Składka musi zostać zapłacona za okres, w którym obowiązywało ubezpieczenie.

Natomiast ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w ściśle określonych sytuacjach. W umowie ubezpieczenia nie mogą być zawarte warunki, które różniłyby się od tych z ustawy lub były z nimi sprzeczne. Umowę uważa się za rozwiązaną wtedy, kiedy ubezpieczony w terminie nie opłacił składki i nie zrobił tego po otrzymaniu wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie. Umowa może zostać zerwana również wtedy, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe odkryje, że ubezpieczony celowo zataił informacje np. na temat stanu zdrowia, które miały wpływ na obliczenie ryzyka ubezpieczeniowego i cenę polisy.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie wiąże się również z wykupem polisy, tj. zwrotem części wpłaconych składek. Im szybciej złoży się wypowiedzenie, tym mniejsza będzie ta suma.

Więcej o rezygnacji z ubezpieczenia na życie możesz przeczytać tutaj: http://dodatkowe-ubezpieczenie-na-zycie.pl/kiedy-moge-zrezygnowac-z-ubezpieczenia/.