Po co mi ubezpieczenie? | Jakie ubezpieczenie na życie wybrać?

Po co mi ubezpieczenie?

Aby podpisać umowę ubezpieczenia na życie ubezpieczyciel poprosi nas o wypełnienie ankiety. Zawarte w niej pytania dotyczą naszego stylu życia, przebytych i aktualnych chorób, itp. Bardzo często towarzystwa wymagają od swoich klientów wykonanie badań lekarskich. Oczywiście ich koszt jest ponoszony przez dane towarzystwo. Na ich podstawie ubezpieczyciel zadecyduje czy podpisze umowę ubezpieczenia. Wysokość składki, którą szacuje firma, zależy m.in. od tych właśnie wyników badań. Na jej wielkość wpływ ma również wiek klienta, płeć, suma ubezpieczenia.

 

Na zakup ubezpieczenie na życie decydujemy się niejednokrotnie dlatego, aby spać spokojnie i nie bać się tego co przyniesie nowy dzień. Nigdy nie wiemy co nas czeka, a będąc odpowiedzialnym musimy dbać o przyszłość naszych bliskich i przewidywać różne zdarzenia, również naszą śmierć czy chorobę.