Polisa na życie z funduszem inwestycyjnym | Jakie ubezpieczenie na życie wybrać?

Polisa na życie z funduszem inwestycyjnym

Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym to specyficzny produkt ubezpieczeniowy, w którym składka wpłaca przez osobę ubezpieczoną dzielona jest na dwie części, a mianowicie część ochronna i inwestycyjna.

Część ochronna ma charakter klasycznego ubezpieczenia na życie. Składki na nią wpłacane gwarantują nam wypłatę świadczenia z tytułu wystąpienia szkody, czyli zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Tak gromadzone środki, nie są w żaden sposób inwestowane ani pomnażane.

Część druga ma charakter inwestycyjny co oznacza, że gromadzone środki są inwestowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe na rynku kapitałowym. Wypracowany w ten sposób zysk zostaje wypłacany na przykład w postaci dodatku do emerytury, wypłaty na konto lub oszczędzania środków na start dla dziecka, gdy ukończy 18 lat. Zyski płynące z tego typu inwestycji są znacznie atrakcyjniejsze, niż w przypadku lokat bankowych. Jeśli chodzi o sposób inwestowania klient ma do dyspozycji zazwyczaj trzy strategie: agresywna, zrównoważona i bezpieczna. Jeśli chodzi o funkcję gromadzenia kapitału, to ubezpieczenia na życie są swoistym rodzajem inwestowania i oszczędzania środków, mającym charakter długoterminowej lokaty kapitału.

Jeśli chodzi o wybór strategii to uzależniony jest on od sytuacji danej osoby. Doradcy zazwyczaj zachęcają do zmian strategii w zależności od wieku ubezpieczającego się. Agresywna strategia polecana jest osobom młodym, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ubezpieczeniem. Z czasem zalecane jest zwiększanie ilości obligacji i lokat połączone ze stopniowym redukowaniem inwestycji giełdowych. Im bliżej do wypłaty świadczenia tym bezpieczniejszą strategię powinno się wybrać. Jeśli na początku inwestowania stracimy część środków, to mamy jeszcze czas na odrobienie strat. Im bliżej wypłaty tym trudniej byłoby odrobić ewentualne straty, dlatego też wskazane jest bezpieczne inwestowanie. Jeśli chodzi o wybór konkretnych produktów, w które zostaną zainwestowane środki to zdecydowana większość towarzystw ubezpieczeniowych daje wybór swoim klientom. Dzięki temu klienci sami mogą decydować w co są inwestowane ich oszczędności. Zaletą tego ubezpieczenia jest fakt, że w sytuacji naszej śmierci pieniądze zgromadzone na koncie ubezpieczeniowym trafiają do osoby wskazanej w umowie bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.

Wybierając ten rodzaj ochrony i inwestycji klienci muszą się liczyć z nieco wyższą składką niż w przypadku polisy ochronnej. Warto skorzystać z narzędzia, które oferuje sporo towarzystw ubezpieczeniowych: http://www.rankingubezpieczennazycie.pl/ranking-towarzystw/0.html , czyli program, który umożliwia obliczenie wielkości składki w określonej sytuacji. Składka bowiem oprócz ochrony musi jeszcze pokryć koszty inwestycji. Dodatkowo ubezpieczenia te są związane z ryzykiem. Wadą jest również zamrożenie kapitału na dłuższy okres czasu. Umowy ubezpieczenia tego typu zawierane są najczęściej na czas nieokreślony. Ważne jest by przed podpisanie m umowy zastanowić się czy przez dłuższy okres będziemy w stanie płacić określonej wysokości składki. Osoby, które zrezygnują z polisy w okresie pierwszych lat jej posiadania poniosą straty. Koszty związane z inwestowaniem środków, obrotem finansami oraz administracją okażą się wyższe niż zyski, dlatego też polisy takie nazwane są długoterminowymi. Zwrot i zyski z inwestycji pojawiają się dopiero po kilku a nawet kilkunastu latach.